Navigácia

Sobota 6. 2. 2016

Novinky

 • 4. 2. 2016

  Do galérie Maškarný ples v MŠ boli pridané fotografie.

 • Od 22.februára do 26. februára 2016 sú jarné prázdniny. Nástup do školy je 29. februára 2016 v pondelok. 

 • Zápis prijímania detí do materskej školy pre nasledujúci  šk. rok 2016/2017 bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2016 z dôvodu, že od 1. septembra  2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla. Aby materská škola dokázala zabezpečiť voľné kapacity aj pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa termín zápisu prijímania detí do MŠ prispôsobil zápisu do 1. ročníka ZŠ.

 • Zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok rok 2016/2017 bude 15. apríla 2016 v čase od 14.00 do 18.30 hod. Podrobné informácie ohľadne zápisu budú zverejnené na stránke školy. 

 • Od 23.05. do 28.05. 2016 bude Škola v prírode pre žiakov 3. a 4. ročníka. 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Zeleneč
  Školská 4, 919 21 Zeleneč
 • +421 x 335541024
  mobil ZŠ: 0911 239919
  mobil MŠ: 0911 343573