Navigácia

Pondelok 1. 9. 2014

Kalendár

OZNAMY

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zelenči oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 02. septembra 2014 s nasledovným programom:

08.00 hod. - Veni Sancte - sv. omša v miestnom kostole

09.00 hod. - slávnostné otvorenie šk. roka v budove Základnej školy na 1. poschodí

10.30 hod. - ukončenie činnosti v škole a odchod žiakov zo školy

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zelenči oznamuje, že činnosť v Materskej škole z technických príčin začína dňa 03. septembra 2014.

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zelenči oznamuje, že dňa 27. augusta 2014 o 16.00 hod. sa bude konať rodičovské združenie pre rodičov detí prijatých a  navštevujúcich MŠ v školskom roku 2014/2015 v budove Základnej školy.

 

 

KOMPARO 2014 pre žiakov 4. a 6. Ročníka

OZNAM RODIČOM

                Na stránke www.exam.sk  sú výsledky žiakov, ktorí absolvovali celoslovenské cvičné testovanie KOMPARO. Každý žiak vie svoje heslo/prípadne info- učiteľ matematiky. Nácvik testovania KOMPARO ponúkame žiakom 4. až 9. ročníka. Je to dôležitá súčasť prípravy na testovanie v 9. ročníku. Žiak si nielen otestuje svoje vedomosti, ale učí sa aj technicky zvládnuť testovanie - ako hospodáriť s časom, ako správne čítať otázky a odpovedať na ne, ako vypĺňať odpoveďové hárky(OH).  So správnym vyplňovaním OH majú žiaci v začiatkoch najviac problémov, hlavne tí, ktorí sa nezúčastňujú ani žiadnych iných aktivít školy- korešpondenčných súťaží Expert, Klokan atď. 

 

 

Výsledky zberu papiera

TRIEDA

1.týždeň

/28. 4. – 2. 5./

2. týždeň

/5. 5. – 9. 5./

SPOLU   

PRIEMER NA ŽIAKA

PORADIE TRIEDY

I.

152,5

419,5

572 kg

44,0 kg

4.

II.

526,5

538,5

1 065 kg

46,3 kg

3.

III.

559

345

904 kg

64,57 kg

2.

IV.

207

566,5

773,5 kg

38,68 kg

6.

V.

532

324,5

856,5 kg

32,94 kg

7.

VI.

2 231,5

1 017,5

3 249 kg

154,71 kg

1.

VII.

177,5

542

719,5 kg

42,32 kg

5.

VIII.

205

51,5

256,5 kg

21,38 kg

8.

IX.

151

0

151 kg

6,57 kg

9.

Spolu:

4 742 kg

3 805 kg

8 547 kg

50,57 kg

 

 

 

Zberu odpadového  papiera sa zúčastnilo 94 žiakov, čo je 55,6%

z celkového počtu žiakov na škole.

 Za spoluprácu ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek množstvom papiera

prispeli k jeho separácii a podporili recykláciu.

 

 

1. miesto  vo vybíjanej  - okresné kolo

12. mája  2014

sa veľmi  potešili milovníci kolektívnych loptových hier  a ich priaznivci z našej školy.   Radosť  do školy priniesli  štvrtáci. Popoludní  sa vrátili  z finálového turnaja  vo vybíjanej  najmladších  žiakov  s cenným  diplom a zlatým pohárom  za 1. miesto  v  Školských  majstrovstvách  okresu vo vybíjanej základných škôl. Zloženie víťazného družstva: M. Blažek, T. Dudžák, M. Kintler, B. Kotlár, K. Melich, R. Nemček, S. Nvota,  T. Šarmír, A. Textor, M. Ujlaky, A. Vallo. Ďakujeme chlapcom za disciplinovaný a bojovný výkon, vzornú reprezentáciu.  Ocenenie  je výsledkom  zodpovednej  športovej prípravy.  Blahoželáme ! 

http://zszelenec.edupage.org/album/?#gallery/143

 

 

ZBER PAPIERA

Vážení rodičia,

v termíne od 28. apríla do 09. mája 2014 pripravuje škola zber odpadového papiera. V uvedenom termíne bude v areáli školy pristavený kontajner, kde budete môcť, spolu so svojimi deťmi, odovzdať odpadový papier učiteľom ZŠ.

Odpadový papier je potrebné odovzdať zviazaný, bez igelitového obalu.

Učiteľ odovzdaný papier odváži a váhu zapíše.  Každý deň bude vyhodnotený najaktívnejší žiak a pri ukončení zberu bude vyhodnotená najlepšia trieda.

Prijímanie odpadového papiera bude prebiehať  každý pracovný deň od 28. apríla do 09. mája 2014 v čase od 7.00 do 7.30 hod. a od 14.00 - 16.30 hod.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.    ZŠ s MŠ Zeleneč 

 

 

Spolupráca s Trnavským osvetovým strediskom a Ligou proti rakovine –  finančná zbierka ku DŇU NARCISOV konaná 11. apríla 2014

„Zriekni sa sladkostí, pomôž chorým ľuďom“- bola hlavná myšlienka finančnej zbierky medzi žiakmi základnej školy. Žltý narcis  - kvietok jari a symbol nádeje, ktorý si žiaci i zamestnanci školy pripevnili v tento deň na svoj odev,  vyjadroval solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Každý cent, každé euro putovalo  do oficiálnej pokladničky tejto verejnej zbierky. V základnej škole sa vyzbieralo 341, 53 eur. Deviatačka preniesli zbierku aj do ulíc obce, označené vestami a registračnými číslami zbierky, oslovovali spoluobčanov, prosili ich o podporu dobrej myšlienky. A dobrých ľudí  stretali! S radosťou sme v popoludňajších hodinách odovzdali pracovníčkam Trnavského  osvetového strediska pokladničku č. 3695 ako pozdrav Zelenča chorým. Záverečnú sumu zbierky nám osvetové stredisko  oznámi listom. ĎAKUJEME všetkým ľuďom dobrého srdca!

 

 

Majstrovstvá ZŠ Zeleneč 2013/14 v stolnom tenise.

 

V pondelok 14.apríla 2014

sa v telocvični Základnej školy Zeleneč odohrali „Majstrovstvá ZŠ Zeleneč v stolnom tenise pre školský rok 2013/14“. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, dvojhra dievčatá a dvojhra chlapci.

      Sedem prihlásených žiačok bolo rozdelených do dvoch skupín. V „A“ skupine boli štyri, „B“ skupina bola trojčlenná. V skupinách hrali dievčatá systémom každá s každou. Výsledné poradie určilo ich nasadenie do pavúka. Víťazka „A“ skupiny M. Kučíková nemala v prvom kole súperku a postúpila priamo do semifinále. Víťazka „B“ skupiny M. Marková sa do semifinále prestrieľala zo štvrťfinále. V semifinále sa stretli štyri najlepšie zo skupín a do finále sa dostali víťazky skupín. V zápase o tretie miesto sa stretli dievčatá, ktoré v základných skupinách obsadili druhé miesta, Natálka Tibenská a Ivanka Radosová.  Ivanka po solídnom výkone bola úspešnejšia a zaslúžene obsadila tretiu priečku. Finálový zápas priniesol najkvalitnejší dievčenský stolný tenis na majstrovstvách. Miška odplatila Mirke finálovú prehru z minuloročného Mikulášskeho turnaja a právom sa môže tešiť z titulu „Majsterka ZŠ Zeleneč v stolnom tenise 2013/14“.

            Poradie dievčat:    1.miesto Michaela Marková

                                       2.miesto Miriam Kučíková

                                       3.miesto Ivana Radosová

                                       4.miesto Natália Tibenská

        Trinásti prihlásení žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. V skupinách hrali chlapci každý s každým. Po odohraní zápasov v skupinách boli všetci štartujúci nasadení do pavúka. Tu sa neudiali žiadne prekvapenia. Do najlepšej osmičky sa dostali iba chlapci z prvých a druhých miest v základných skupinách, do najlepšej štvorice iba víťazi skupín. Zápasy o miesta „na bedni“ priniesli očakávané výsledky. V malom finále sa presadil všestranný športovec Marek Holec a obsadil tretiu priečku pred Matúšom Frankom. Finálový duel potvrdil dominanciu Romana Levčíka. I keď sa jeho finálový súper Samuel Mruškovič snažil zo všetkých síl, Roman si titul   „ Majster ZŠ Zeleneč v stolnom tenise 2013/14“ nenechal zobrať.

           Poradie chlapcov:  1.miesto Roman Levčík

                                       2.miesto Samuel Mruškovič

                                       3.miesto Marek Holec

                                       4.miesto Matúš Franko                                

      Za každou takouto akciou treba vidieť aj prácu organizátorov. Pri tejto sa činili spolu ZŠ, Obecné zastupiteľstvo, ŠK Slávia Zeleneč a linčianski stolnotenisoví nadšenci. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.

Text: Anton Bednárik - Linčiansky, foto: Jaromír Matis.

 

KONZULTAČNÉ HODINY

Vážení rodičia, konzultačné hodiny o výchovno-vzdelávacích výsledkoch vašich detí s pedagógmi Základnej školy s materskou školou v Zelenči môžete využívať v nezmenenom termíne: každú stredu od 13.45 do 14.45 hod. (prípadne po telefonickom dohovore s pedagógom aj v inom termíne).

 

 

MYSLITE EKOLOGICKY - súťaž LIDL

Žiaci Základnej školy s materskou školou v Zelenči sa zapojili do súťaže Myslite EKOlogicky, ktorej usporiadateľom bola spoločnosť LIDL. Výhra určená víťazovi bolo multifunkčné športové ihrisko. Žiaci v termíne od 17.02. do 16.03. 2014 zbierali akékoľvek PET fľaše, ktoré odovzdávali do automatov v predajniach LIDL. Spoločnými silami nazbierali 6111 fliaš a zo 463 zapojených škôl sa Základná škola s materskou školou Zeleneč umiestnila na 243. mieste.

V rámci školy sa triedy zapojili nasledovne:

Vyhodnotenie súťaže 

1.miesto II.ročník

2.miesto IV.ročník

3.miesto I.ročník

viac informácií v prílohe: Vyhodnotenie_sutaze_LIDL.doc

Všetkým  zapojeným žiakom a rodičom ĎAKUJEME. 

 

Marec - mesiac knihy

Dom bez kníh je ako izba bez okien

Pri príležitosti mesiaca kníh prijali žiaci 1. až 9. ročníka pozvanie od pani Neumahrovej a stretli sa na hodinách čítania a literárnej výchovy v nových priestoroch Obecnej knižnice v Zelenči.

Zelenečská knižnica nás privítala otvoreným priestorom, v ktorom dýchala rodinná atmosféra a príjemné prostredie pripravené na prácu našich žiakov s knihami.

Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s prácou v knižnici, s náučnou i krásnou literatúrou. Svoje vedomosti si overili prostredníctvom vedomostných kvízov, ktoré pre našich žiakov pripravila pani Neumahrová. Žiaci získali zaujímavé vedomosti z rôznych oblastí: príroda, Zem, človek, vzdelanie, história...

V závere vyučovacej hodiny žiaci prezentovali svoje vlastné čitateľské skúsenosti a zážitky. Môžeme s radosťou konštatovať, že žiaci našej školy radi čítajú a knihy sú stále ich vernými priateľmi.

Veľké poďakovanie patrí pani Neumahrovej, ktorá opäť ukázala našim žiakom krásu získavania nových poznatkov a radosť z prečítanej knihy.

Tešíme sa na opätovné marcové stretnutie v roku 2015 a našim žiakom pripomíname, že v mesiaci október nás pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc čakajú zaujímavé aktivity s knižkami a čitateľské podujatia.

 

 

Voda - súťaž Múdra hlavička

28. marca 2014

sa žiaci prvého stupňa stretli na súťaži Voda- súčasť nášho každodenného života. 16 súťažiaci si zmerali sily vo svojich vedomostiach o vode. Prostredníctvom riešenia štvorsmerovky, tajničky, praktickej úlohy o kolobehu vody, vymaľovávania obrázkov a vymýšľania slov si žiaci utvrdili a prehĺbili poznatky o vode – dôležitej súčasti nášho každodenného života. Pekné ceny si súťažiaci rozdelili takto:

1. miesto: družstvo červených: Pollák Jakub – I. ročník, Jedlička Ondrej - II. ročník, Boorová  Chiara - III. ročník, Sipinová Nina – IV. ročník.

2. miesto: družstvo žltých: Krupa Matúš – I. ročník, Neštická Veronika – II. ročník, Ranušová  Nina – III. ročník, Silná Rebeka – IV. ročník.

3. miesto: družstvo modrých: Forro Nikolas – I. ročník, Lukačovičová Lucia  -II. ročník, Vahalík Erik –III. ročník, Melich Kristián – IV. ročník.

4. miesto: družstvo zelených: Nemček Filip – I. ročník, Hornáčková Viktória – II. ročník, Slávik  Aaron – III. ročník, Matúšová Ema – IV. ročník.

Blahoželáme!

 

Návšteva predškolákov

Pred jarnými prázdninami nám pani učiteľka povedala, že k nám prídu na návštevu predškoláci. Veľmi sme sa potešili. Začali sme sa pripravovať. Najskôr sme sa rozdelili do skupín. Potom sme začali vyrábať výkresy a jednotlivé stanovištia: Registrácia, Šikovná ručička, Múdra hlavička, Mrkvičkovo -Hríbikovo, Vajíčko hop a Cieľ. Predškoláci prišli 11. marca o desiatej. Posadali si na lavičky. My sme už sedeli na stanovištiach a usmievali sme sa na nich. Oni chodili od jedného stanovišťa k druhému. Hovorili sme im, čo majú robiť. Počúvali nás a my sme boli z toho šťastní. Ak urobili to, čo mali, na každom stanovišti dostali za to pečiatku. V cieli dali svoje kartičky Natálii. Tá im spočítala všetky výtlačky. Potom sme ich učili tanček  a oni nám zaspievali pesničku. Niektoré deti som tam poznala. Napríklad Danielku a Dušanka. Pani učiteľka im, aj nám, porozdávala malé čokoládky. Keď odišli, išli sme upratovať triedu. Všetci sme boli šťastní, ale aj unavení. V pokoji sme odišli domov a ešte stále sme sa z toho strašne tešili. Páčilo sa mi, ako usilovne sa snažili všetci všetky stanovištia prejsť a dostať sa až do cieľa. Pekné bolo aj to, že jeden chlapec prečítal niekoľko nadpisov, napríklad Šikovná ručička. Veľmi sa mi páčilo, ako tie malé deti tancovali s nami tanec My dáme rúčku sem. Teším sa z toho až dodnes.

Terezka Mahajová, III. ročník

 

Predškoláci

Už dávno sme sa tešili na škôlkárov. Boli sme takí nadšení, že sme sa dohodli, že im spravíme malé olympijské hry. Mali sme plné ruky práce. Ale bola to aj zábava. Aj pani učiteľka mala veľa práce. Nakoniec sme sa dočkali. Po veľkej prestávke k nám prišlo 22 utešených tvárí. Tešili sme sa až začneme. Pani učiteľka privítala deti a vysvetlila im, čo majú urobiť. Až teraz nastal zhon. Dve deti tam, ďalšie tam. No, konečne prví zákazníci! A to sa všetko iba rozbiehalo! Keď som pečiatkoval, bol to veľmi príjemný pocit. Deti sa pomaly dostávali do cieľa. Učiteľka nám dala medaily a my sme tie medaily porozdávali škôlkárom. Potom dostali sladkú čokoládku. Úplne na koniec sme ich naučili nový tanček My dáme rúčku sem. Oni nám  zaspievali zimnú pieseň o snežienke. Som rád, že budeme mať takých šikovných prvákov. Bavilo ma pozerať sa na nich a tiež som ich rád niečo nové naučil.

Matej  Hornáček , III.ročník

 

Budúci prváci

V utorok 11. marca k nám prišli predškoláci. Mali sme pre nich prichystané rôzne hry. Každý mal svoje stanovište. Na stanovištiach mohli sedieť dvaja až traja žiaci. Ja som bol s mojím kamarátom Maťom na stanovišti Múdra hlavička. Na registrácii boli dievčatá: Didi, Nina, Viki a Chiara. Na prvom stanovišti, ktoré sa volalo Šikovná ručička bola Nina, Tamarka a Terezka. Na druhom stanovišti som bol ja a Maťo. Na treťom Erik a Aaron. A na štvrtom Filip a Janko. V cieli bola Natália. Škôlkárov bolo 22, na trati mohli byť na začiatku iba deviati. Na registrácii povedali svoje meno a dievčatá zapísali jeho meno na kartičku. S tou kartičkou potom chodili po stanovištiach a postupne im na kartičkách pribúdali výtlačky. Ja s Maťom sme dávali dva výtlačky. Jeden za to, že nakreslili na papier cestu od chlapčeka k cieľu a druhý za to, že poskladali puzzle. Prvé stanovište dávalo výtlačok za to, že  nakreslili obrázok. Tretie stanovište za to, že spočítali hríbiky a mrkvičky. A štvrté za to, že pohádzali vajíčka do podložiek. Keď deti splnili úlohy pri všetkých stanovištiach, išli do cieľa k Natálii. Natália im spočítala výtlačky a usadila ich na lavičku. Potom sme im dali medaily a čokoládky. Nakoniec sme si s nimi zatancovali tanec. Keď odchádzali, boli sme veľmi šťastní. Mali sme veľký zážitok.

Jakub Vaško, III. ročník  

 

Návšteva predškolákov

Pred jarnými prázdninami, nám pani učiteľka oznámila, že vo štvrtok k nám dôjde návšteva. A tá návšteva mali byť naši predškoláci. Ale viete ako sa všetko pokazilo? V stredu som išla do po sestru do škôlky a tam som sa dozvedela, že je tam vírus a to znamená, že je to vážna choroba, síce to nemali všetci a to je veľmi dobre. Bola som sklamaná, lebo návšteva vo štvrtok neprišla. Po prázdninách, na druhý týždeň v pondelok, nám pani učiteľka povedala, že tentokrát naozaj prídu, v utorok. To bol zázrak dňa! My sme už mali všetko pripravené, ale aj tak bolo treba veľa vecí v triede ešte nachystať. A to všetko nachystala pani učiteľka. My sme si pre nich pripravili malú olympiádu, mali tam štyri úlohy. Na tabuli visel veľký výkres a na ňom boli olympijské kruhy. Keď škôlkári prišli, všetci sme sa predstavili. Všetky deti súťažili, ale jedno dievča, ktoré sa volalo Veronika, sa hanbilo ísť súťažiť. Ale nakoniec som ju presvedčila, aby sa zúčastnila súťaží. Nebolo to ťažké, len som musela hovoriť pomaly a pokojne. Keď všetko prešla, všetci dostali medaily, a potom sme ich učili tanček. Potom už museli odísť, lebo oni musia spať a ešte predtým sa  naobedovať. A my tiež. Niektorí išli do družiny a niektorí domov. A tak sa to všetko skončilo.

Nina Kis Pistiová, III. ročník

 

 

Spolupráca s Inštitútom rodovej rovnosti

Dňa 25. marca 2014

žiaci 9. ročníka besedovali s PhDr. Marekovou z Národného projektu Inštitútu rodovej rovnosti. Zoznámili sa so zásadami praktickej realizácie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania s občanmi. Vypočuli si dobré rady, ako sa nestať obeťou šikanovania, ako vyhľadať pomoc. Dozvedeli sa aj o nebezpečenstve internetu, mobilných telefónov i sociálnej siete, ak užívateľ nechráni svoje osobné údaje. Našich deviatakov najviac  zaujali informácie o finančnej hodnote domácich prác.

 

Spolupráca s Krajským riaditeľstvom  PZ – pokračovanie preventívneho  projektu

Dňa 21. marca 2014

pokračoval preventívny projekt spolupráce Krajského riaditeľstva PZ oddelenia komunikácie a prevencie v Trnave s našou školou. Kpt. Ing. Silvia Bokorová besedovala so žiakmi 2. ročníka  na tému bezpečnosť v cestnej premávke. Žiaci riešili úlohy projektu „ Póla radí deťom“  ako predchádzať úrazom na cestách i železnici. Žiaci  9. ročníka spolupracovali s kpt. Mgr. Veronikou Morvayovou . Oboznámili sa s  trestnoprávnou  zodpovednosťou  mladistvých. Besedovali o nebezpečenstvách, ktoré číhajú v dnešnej dobe na neinformovaných  mladých ľudí. 

 

Divadlo  BUM – BÁC

18. marca 2014

Klasické marionetové divadlo prinieslo  do našej školy príjemnú  atmosféru, svieže piesne a čisté gitarové melódie. Žiaci 1. stupňa ZŠ spolu aj s budúcimi prvákmi prežili spoločne pekné chvíle. Kocúr v čižmách ich poučil, priviedol k zamýšľaniu i k úsmevu. Deti obdivovali krásne bábky a všestranné umenie hercov. Svoju spokojnosť vyjadrili úprimným smiechom a potleskom.

 

ATÓMOVÉ  ELEKTRÁRNE  BOHUNICE

Dňa 17. marca 2014

sa žiaci 6. 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do atómových elektrární.  Cieľom podujatia bolo získať informácie o atómovej energii z pohľadu environmentálnej výchovy. Pre žiakov prišiel autobus EBO, za čo sme organizátorovi podujatí vďační. Žiaci plní očakávania  vstúpili do  areálu elektrární a nedočkavo sa presunuli do kultúrneho strediska. Tu formou prednášky, premietania  filmov sa oboznámili s rôznymi formami energie – geotermálnou, veternou, biomasou, ...... a samozrejme i atómovou energiou. Primeranou formou im bola sprostredkovaná výroba tejto energie, spoznali druhy žiarenia, dozvedeli sa, čo sa robí s odpadom, aký vplyv má atómová energia na životné prostredie. Žiaci diskutovali na danú tému s pracovníkom elektrární, ktorý bol poverený vedením exkurzie. Zaujímavosťou bolo, že žiaci si mohli samostatne vyrobiť elektrickú energiu – vyskúšať si svoju silu, koľko žiaroviek rozsvietia. Nie všetkým sa  tento experiment daril. Vo vestibule mali možnosť  prezrieť  si palivové články, model, ktorý zobrazuje výrobu energie.  I tu mali žiaci možnosť klásť zvedavé otázky.  Žiakov zaujímali najmä otázky súvisiace  s možnosťou  znečistenia  regiónu a bezpečnosťou obyvateľov okolitých dedín. V poslednej časti exkurzie žiaci nasadli do autobusu a spolu s pracovníkom elektrární sa previezli medzi jednotlivými budovami elektrární. Žiaci získali dostatočné množstvo informácií o energii, ktoré môžu vhodným spôsobom využiť pri rozvoji svojej osobnosti. 

 

 

Spolupráca s Krajským riaditeľstvom  PZ - preventívny projekt

Dňa 5. marca 2014 sme odštartovali preventívny projekt spolupráce Krajského riaditeľstva PZ oddelenie komunikácie a prevencie v Trnave s našou školou.

Kpt. Ing. Silvia Bokorová besedovala so žiakmi 1. ročníka  na tému bezpečnosť v cestnej premávke. Žiaci riešili úlohy projektu „ Póla radí deťom“. Aktivity sa týkali poznatkov z oblasti bezpečného pohybu chodcov v cestnej premávke, znalosti niektorých dôležitých dopravných značiek a svetelnej signalizácie. Žiaci preukázali, že už poznajú telefónne čísla, ktoré sú dôležité pri hľadaní pomoci vo vážnych situáciách ohrozenia zdravia a života. Primerane reagovali, aktívne sa zapájali do besedy a so zaujatím splnili úlohy projektu. Získané poznatky môžu využívať v každodennom živote.

Žiaci 7. a 8. ročníka spolupracovali s kpt. Mgr. Veronikou Morvayovou  a besedovali o vážnych otázkach života. Začali plniť úlohy projektu Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Diskutovali spoločenských vzťahoch a analyzovali otázky súžitia z hľadiska práva.  Pri výmene názorov  im pomáhal premietnutý DVD film.

Príslušníčky PZ medzi žiakmi školy vzbudili živý záujem. V nasledujúcich jarných mesiacoch projekt bude pokračovať, postupne budú doň zapojení všetci žiaci školy, aby boli veku primerane pripravovaní na osvojenie občianskych kompetencií. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu PZ.

 

 

Ponuka

Psychologické vyšetrenie ďalšej štúdijnej orientácie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 2 v Trnave ponúka žiakom 9. ročníka bezplatnú možnosť absolvovať psychologické vyšetrenie ich ďalšej štúdijnej orientácie. Vyšetrenie sa realizuje formou skupinovej diagnostiky v priestoroch školy. Následne žiaci absolvujú individuálnu konzultáciu buď so samotným žiakom alebo spolu so zákonným zástupcom /podľa požiadaviek rodičov/. Žiaci deviateho ročníka budú vyšetrení iba na základe podpísaného informovaného súhlasu. Psychologické vyšetrenie sa uskutoční dňa 14.3.2014 cez prvú a druhú vyučovaciu hodinu. Žiak si pripraví pero, červenú, zelenú a žltú ceruzku. Individuálna konzultácia sa uskutoční dňa 18.3.2014. Rodič sa v prípade záujmu môže konzultácie zúčasniť.

 

Matematické súťaže

V mesiaci december sme realizovali niekoľko súťaží:

Expert – súťaž zameraná na rozvoj logického myslenia a získania celkového prehľadu.

Pytagoriáda – riešenie matematických úloh. Úspešní riešitelia školského kola, ktorí postupujú do obvodného kola:

                Vaško J.             III.ročník

                Sipinová N.         IV.ročník

                Jedlička M.         V.ročník

                Holec M.             VI.ročník

                Ješko P.             VII.ročník

                Horváth A.          VIII.ročník

Vianočný Merlinov turnaj – žiaci riešili zaujímavé úlohy a zbierali Merlinove zázračné predmety. Víťazné družstvo súťažilo v zložení: Gottwald E., Vladovič D., Holub A., Vavro J.

Názor administrátorov: Súťaž bola veľmi zaujímavá. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií od žiakov. Síce to chvíľkami bolo ťažké, ale neskôr sme na žiakoch videli, že sa snažia a chcú dosiahnuť čo najlepší výkon.

          M.Vančo – koordinátor

          K.Kollár – administrátor

          O.Kulich – administrátor

          A.Horváth – administrátor

 

Divadelné predstavenie žiakov 6. ročníka

V piatok 20. decembra 2013

pripravili šiestaci všetkým žiakom prvého stupňa milé prekvapenie. Pozvali svojich mladších kamarátov na divadelné predstavenie Ako Leo zachránil Vianoce. Pred samotným divadielkom, ktoré vymyslela ich spolužiačka Alexandra Závodná, zaspievali Sofia Kulichová, Veronika Zolvíková a Júlia Boledovičová pekné vianočné koledy. Nelka Habiňáková a Emka Čučková sprevádzali dievčatá hrou na gitarách. Nasledovalo pásmo vianočných básní a vinšov v podaní Alexandry Závodnej, Júlie Boledovičovej, Natálie Pösingerovej, Braňa Mečocha, Matúša Hanzela, Alexa Hornáčka, Anety Hovorkovej a Veroniky Zolvíkovej. A potom sa Tomáš Šupala alias Santa posadil chorý vo svojej izbičke, zavolal pani Santovú, aby zašla za sobom Leom a priviedla ho k nemu. Keď spoľahlivý sob Leo prišiel, poprosil ho Santa o pomoc. Pretože veľmi ochorel, chcel od Lea, aby zašiel za elfami – výrobcami hračiek pre deti. Chorý Santa nevládal sám roznášať darčeky po svete, preto poprosil Lea, aby to urobil s pomocou ostatných sobov zaňho. Leo súhlasil. Elfovia pomohli sobom naložiť hračky na sane a soby splnili Santovo želanie. Santa sa tešil pri pohľade do svojho čarovného ďalekohľadu, keď videl rozžiarené očká obdarovaných detí. Šťastní odchádzali aj prvostupniari, ktorí dostali od svojich starších kamarátov- šiestakov takýto neobyčajný darček. Ďakujeme, šiestaci!    

 

Výchovný koncert Nesieme vám novinu

     Po úspešnom septembrovom koncerte „Ja som dobrý remeselník“ sa 13. decembra 2013 stretli žiaci ZŠ Zeleneč s pánom Petrom Hlbockým opäť. Tentokrát žiakom predstavil vianočné pásmo pod názvom „Nesieme vám novinu“. Vystúpenie začalo trúbením na signálny roh. Deti sa dozvedeli, že kedysi sa na dedinách takýmto spôsobom vyhlasovali dôležité správy a čas. Manželia Katarína a Peter Hlbockí porozprávali deťom o zvykoch, ktoré naši predkovia dodržiavali v takzvané stridžie dni, v období adventu a Vianoc. Priblížili im svetské, duchovné a pastorálne koledy. Milým zážitkom bolo koledovanie Jakubka Poláka, Filipka Nemčeka, Matúška Krupu, Lukáška Moncmana, Ondríka Čapeľu z prvého ročníka, Melisky Novákovej, Adelky Rakúsovej, Katky Čavojskej z druhého ročníka, Emky Matúšovej, Ninky Sipinovej a Adriána Textora zo štvrtého ročníka za sprievodu mrmláka a spoločného spevu manželov Hlbockých. Novoročné koledy, vinše a tradičná Tichá noc, svätá noc ukončili predvianočné stretnutie s kultúrnym dedičstvom našich predkov.

 

Mikulášsky stolnotenisový turnaj žiačok  a žiakov v Zelenči.

     Riaditeľstvo ZŠ, zastupiteľstvo obce, ŠK Slávia a niekoľko stolnotenisových nadšencov v Zelenči spojilo svoje sily. Pre žiačky a žiakov ZŠ Zeleneč usporiadali druhého decembra 2013 5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja.

     Pánovi učiteľovi Tonkovi Hauptvoglovi sa prihlásil rekordný počet 13 dievčat a 22 chlapcov. Dievčatá boli rozdelené do dvoch a chlapci do štyroch skupín, kde hrali každý s každým. Umiestnenie v skupinách určilo nasadenie do vyraďovacích pavúkov. Štyri najlepšie dievčatá z každej skupiny postúpili do osemčlenného pavúka. Z každej skupiny chlapcov postúpili najlepší štyria do pavúka šesťnásťčlenného.

      Na turnaji bolo mnoho zaujímavých zápasov. Veľkú pozornosť upútal zápas v skupine „A“. Tomáš Šúpala sťažil Romanovi Levčíkovi úlohu favorita a ako jediný v celom turnaji mu dokázal zobrať set. V dievčenskej, vyrovnanejšej, „B“ skupine sa ako rozhodujúci ukázal zápas medzi Vanesou Ulehlovou a Sašou Závodnou. Vďaka víťazstvu 2 : 1 Vanesa obsadila štvrté miesto v skupine a postúpila medzi najlepších osem. V silnejšej „A“ skupine dokázala Michaela Marková poraziť Miriam Kučíkovú a obidve sa prebili až do finále. V ňom sa karta obrátila v prospech Mirky.  Po odohratí všetkých zápasov nasledovalo dekorovanie najlepších.

     Dievčatá si medaily,  diplomy a umiestnenia podelili takto:

                                  1.   Miesto:  Miriam Kučíková

                                  2.   Miesto:  Michaela Marková

                                  3.   Miesto:  Natália Tibenská

                                  4.   Miesto:  Ivana Radosová 

 

     Poradie chlapcov:

1.      Miesto:  Roman Levčík

2.      Miesto:  Samuel Mruškovič

3.      Miesto:  Matúš Franko

4.      Miesto:  Samuel Bzdúšek

 

      V posledných riadkoch chcem poďakovať všetkým čo sa, aspoň „troškou“ , pričinili o toto vydarené športové popoludnie. Konkrétne pánovi učiteľovi Tonkovi Hauptvoglovi, ktorý už niekoľko rokov vedie stolnotenisový krúžok a pracuje aj na organizácii školských turnajov. Ďalej chcem spomenúť aj, v dobrom slova zmysle, vznik linčianskych stolnotenisových rodinných klanov. Rodičia Tibenskí boli členovia organizačného štábu a deti Adam s Nikolou súťažili,  stopercentná účasť. Toporovci sedemdesiatpäťpercentná účasť. Otec organizátor, mamička Anička zabezpečila mnoho krásnych vecných cien pre všetky deti a syn Marek vyhral „C“ skupinu. Nižnanovci, otec rozhodca a fotograf, syn v najlepšej osmičke. Kučíkovci, otec organizátor, dcéra je spomínaná vyššie. Posledným významným klanom sú Kolesovci. Napriek tomu, že Petronelka už vyšla zo školy, Andrej s tatom Peťom pomáhali. No a za krabicou plnou bagetiek treba vidieť Stanka Bučányho. Takže všetkým ešte raz VĎAKA.

      foto: Tomáš Nižnan

      text: Anton Bednárik – Linčiansky

 

 

Beseda Červené stužky

22. – 29.novembra 2013

sa deviataci zapojili do 7. ročníka kampane Červené stužky. Besedovali na tému AIDS – jeden zo závažných globálnych problémov ľudstva. So záujmom si pozreli dokumentárny film Anjeli, absolvovali korešpondenčný kvíz zameraný na danú problematiku, vytvorili červené stužky a nosili ich na vyjadrenie svojej solidarity s ľuďmi chorými na AIDS. Na otázku, čo ich na filme Anjeli najviac zaujalo a aké pocity prežívali, mnohí z nich vyjadrili zaujímavé názory:

„Miestami som rozmýšľala, čo by som robila na ich mieste, čo by bolo, keby som bola nakazená ja, ako by ma ľudia brali...Možno by som to ani psychicky nezvládla. Bojím sa, ale budem robiť všetko pre to, aby som túto chorobu nedostala.“

„Zostala som znechutená z toho, že na svete trpia deti. Trpia a zomierajú za vinu druhých ľudí, ktorí ich nakazili, síce nechcene, ale kvôli svoje sexuálnej úteche a striedaní partnerov. Veľký rešpekt má však u mňa pani zo Slovenska, ktorá sa o ľudí stará. Po videní tohto filmu som fakt rada, že  mám to, čo mám.“  

„Zaujalo ma, ako sa ľudia dokážu vyrovnať s tým, čo im život pripravil, dokonca s úsmevom. Zároveň ma zaujala aj nezištná práca slovenských a iných misionárov. Film je veľmi silný zážitok a dúfam, že to už nikoho nepostihne, a že sa nájde liek na túto zákernú chorobu.“

„Prežívala som smutné pocity, pretože mi tých ľudí , a hlavne detí,  prišlo veľmi ľúto, že trpia touto chorobou. Ja osobne by som si nevedela predstaviť, že by som mala žiť s takouto chorobou. A nevedela by som si predstaviť, že by som sa o ne starala. Viem, že by to bolo správne, ale nevedela by som sa pozerať na tých ľudí, ako tam každodenne zomierajú.“

„Chcelo sa mi plakať. Myslela som si, že to bude smiešne, ale do smiechu mi nebolo. Niektorí sa nevedeli ani hýbať.“

„Na filme Anjeli ma zaujal spôsob rozprávania sa s chorými deťmi. Zaujala ma tá snaha ľudí, pomôcť im v ich žalostnom živote, to, ako sa snažia dostať ich do neba, aby žili vo viere až do konca ich života.“

„Mal som strach z toho, že sa nakazím aj ja a ľutoval som tých, ktorí už nakazení boli. Zdalo sa mi neuveriteľné, že na túto chorobu zomrie tak veľa ľudí.“

 

Exkurzia do Trnavy

28. novembra 2013

sa žiaci III. ročníka vybrali na exkurziu do Trnavy. Spoločne si pozreli zrenovovanú železničnú stanicu, absolvovali návštevu výstavy pod názvom „Za siedmimi horami je krajina medovníkov“, ktorú v tomto predvianočnom čase pripravilo občianske združenie Macko Uško, navštívili Krajskú štátnu knižnicu Juraja Fándlyho, pozreli si pamätnú tabuľu venovanú 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

A čo ich najviac zaujalo?

Výstava medovníkov

Dňa 28.11. sme boli na výstave medovníkov v Trnave. Keď sme vystúpili z autobusu, odfotografovali sme sa pri vláčiku. Prišli sme na stanicu a desiatovali sme. Potom sme prešli cez most a cez park. O niečo neskôr sme sa dostavili na výstavu. Páčili sa mi vyzdobené izby s medovníkmi. Tie izby boli vyzdobené s motívmi: jar, leto, jeseň, zima. Boli tam aj medovníky na ochutnávku, keď sme medovník prepolili, mohli sme si niečo želať. Na záver sme išli do knižnice. V knižnici nám teta knihovníčka povedala, že si môžeme čítať ľubovoľnú knihu. Po celý výlet mi bolo veľmi dobre. 

Terezka

Trnava

Dňa 28.11. 2013 sme sa so spolužiakmi odviezli na železničnú stanicu. Plnili sme tam rôzne úlohy. Dozvedel som sa, že Katarína Alexandrijská je patrónkou rušňovodičov. Potom sme išli s pani učiteľkou na výstavu medovníkov. Keď sme si pozreli výstavu, išli sme do vedľajšej miestnosti. Tam nám dovolili pochutiť si na medovníkoch. Ďalej nás pani učiteľka zobrala do knižnice Juraja Fándlyho. Tam si každý z nás mohol prečítať úryvok z knihy. Ja som si vybral knihu o dinosauroch.

Matej

Výlet v medovníkovej krajine

My, žiaci III. ročníka sme boli 28.11. v medovníkovej krajine. Najviac sa mi páčili medovníkoví snehuliaci, medovníková chalúpka, slniečko, bylinky a venček zo šišiek. Bolo to nádherné. A nemala ani jednu chybu básnička z medových písmen a obrázkov. Keď výstava skončila, tak sme sa presunuli do knižnice. Čítala som si knihu o pirátoch z Karibiku. Teta v knižnici bola taká milá, že nám dala časopis a cukríky.

Chiara

Návšteva Trnavy

Dňa 28.11. 2013 sme navštívili mestskú knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Pozreli sme si železničnú stanicu. Najviac sa mi páčila stará lokomotíva a socha Kataríny Alexandrijskej. Zo stanice sme sa presunuli do budovy, kde sme videli medovníkovú krajinku. Náš výlet skončil návštevou knižnice. Videla som tam veľa kníh, ktoré boli zoradené podľa abecedy.

Viktória

Výstava medovníkov

Včera ráno sme sa so spolužiakmi a pani učiteľkou vybrali autobusom do Trnavy. Navštívili sme výstavu medovníkov. Medovníky boli ručne tvarované a zdobené. Boli tam aj medovníky, ktoré znázorňovali ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima. Veľmi zaujímavé bolo aj to, že nám ukázali medovníky, ktoré po odkusnutí splnia želanie, ktoré si prajeme. Výstava bola pekná a zaujímavá.

Natália

 

 

Divadelné predstavenie

4.novembra 2013

boli žiaci IV. a V. ročníka  našej školy na anglicko- slovenskom  divadelnom predstavení s názvom Jack and Joe II. – Jackpot.  Predstavenie sa odohralo v kine Hviezda v Trnave. Hoci sa mnohí obávali, že im jazyková bariéra bude brániť v umeleckom zážitku, nakoniec boli milo prekvapení. Celé predstavenie bolo rozčlenené na viacero obrazov predelených slovenskými vsuvkami, kde im moderátorka predstavila nielen slovnú zásobu ale aj stručný dej. Tešíme sa, čím nás martinskí divadelníci prekvapia na budúci rok a lúčime sa pozdravom: English is easy!

 

Exkurzia Planetárium Hlohovec

8.novembra 2013

sa žiaci III. a IV. ročníka vybrali na exkurziu do Hlohovca. Navštívili planetárium, kde sa prostredníctvom filmu Kamilka na potulkách vesmírom oboznámili s jednotlivými planétami, ich mesiacmi, Slnkom a súhvezdiami na oblohe. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií, napríklad aj to, že súhvezdí je spolu 88. Pozreli si najznámejšie z nich: Veľkú medvedicu, ktorej súčasťou je Veľký voz, Malú medvedicu a Malý voz, Pastiera, Blížencov, Váhy, Škorpióna, Labuť, Leva, Pannu, Lýru, Raka. Mnohých zaujal odvážny Orion bojujúci s býkom, Drak, Orol, Kasiopeja, Pegas...Viacerým sa páčila melodická pieseň o kométke, aj rozprávka Galaxík a R-bác, ktorá im ukázala, čo všetko by sa na Zemi zmenilo, keby bola bližšie k Slnku. Po zážitku v planetáriu žiaci zamierili do Vlastivedného múzea v Hlohovci. Zaujali ich exponáty v refektári (bývalej jedálni františkánskych mníchov) zariadenom historickým nábytkom a vzácnymi obrazmi, expozície Stavovce okolia Hlohovca, Ženský ľudový odev a Praveké osídlenie regiónu. 

 

Tematický týždeň zdravej výživy

16. október  bol  od roku 1979 celosvetovo vyhlásený za Deň výživy. Všetci si iste uvedomujeme, aké dôležité je správne stravovanie pre náš zdravý život.

 

16.októbra 2013

sme si v našej škole túto významnú súčasť nášho života pripomenuli a prakticky zrealizovali v niekoľkých aktivitách v rámci Tematického týždňa zdravej výživy v dňoch 14. až 18. októbra 2013.

Žiaci v triedach si po dva dni zhromažďovali plody čerstvého jesenného ovocia, zeleniny, sušených jadier i plodov parkových a lesných stromov.  Tieto plody v triednych spoločenstvách aranžovali do misiek, košíkov, na podnosy. Vznikli estetické kompozície a nápadité výrobky z prírodnín.

Ochutnávka  ovocia a zeleniny bola súčasťou monitorovania  vhodnej zdravej desiatej našich žiakov. Počas troch dní  členovia  školského žiackeho parlamentu sledovali  zloženie desiatej spolužiakov z hľadiska správneho pomeru vhodných potravín. Za dôležitú súčasť desiatej sme považovali aj primeranú dávku  ovocia alebo zeleniny.

Tému zdravej výživy stvárnili žiaci aj výtvarne. Rozhodli sa využiť reklamné letáky  predajcov potravín a výstrižky potravín použili v kolážach. Zároveň užitočne spracovali odpadový papier.

Svoje znalosti správnej výživy žiaci preukázali v korešpondenčnej kvízovej úlohe. Zostaviť   denný  jedálny lístok na tri hlavné denné  jedlá tak, aby zodpovedal požiadavkám správneho stravovania nerobil našim žiakom ťažkosti .  Žiaci kombinovali známe a osvedčené druhy jedla, ale vznikli aj veľmi zaujímavé nezvyčajné  kombinácie potravín.

 

Zložka do knihy spája školy

15.októbra 2013

žiaci našej  školy sa už po druhýkrát zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Namaľuj si svojho obľúbeného literárneho hrdinu, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom projektu bolo nadviazať kontakty so svojou partnerskou školou z Českej republiky a podporiť čítanie kníh prostredníctvom výmeny záložiek.

Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Deblín z okresu Brno-venkov v Juhomoravskom kraji. Navzájom sme si vymenili 160 nádherných záložiek, ktoré nás tešili v mesiaci október vo vestibule našej školy. Naši českí kamaráti nám spolu so záložkami poslali aj krásne listy.

Do práce na záložkách sa zapojili všetci žiaci našej školy a výtvarne spracovali motívy svojich obľúbených hrdinov z knižiek v spolupráci so svojimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkami. Tešíme sa, že myšlienka čítania kníh vyčarila všetkým úsmev na tvári a s radosťou budeme čakať na ďalší ročník projektu Záložka do knihy spája školy.

 

Účelové cvičenie

11.októbra 2013

žiaci druhého stupňa vykonávali aktivity na štyroch stanovištiach. Teoreticky aj prakticky sme sa učili zvládať mimoriadne situácie: ochrana zdravia a a prírody, práca s ochrannou maskou, s obväzovým materiálom, bezpečnostné pravidlá, práca s buzolou. Pomocou prezentácií a videí sme sa učili o bezpečnosti jadrovej elektrárne, o prvej pomoci  pri poraneniach, o bezpečnosti pri práci a zvládli sme aj dopravné situácie na dopravnej výchove.

 

 

Mladí záchranári CO  -   bezpečnosť a prevencia 

10. októbra 2013

sa žiaci  našej školy zúčastnili  okresného kola  pretekov družstiev Mladý záchranár CO v Trnave. Na súťaž sa pripravovali počas prvých týždňov školského roku v teoretickej aj praktickej časti.  Členovia reprezentačného družstva : Ivaničová Kristína 9. r, Tibenská Nikola 9.r.,  Levčík Roman 9. r., Belko Denis 9. r.

Súťaž štvorčlenných družstiev prebiehala v areáli Kamenného mlyna, kde bolo na asi dvojkilometrovej trati sedem stanovíšť na ktorých museli členovia družstva plniť praktické úlohy z rôznych oblastí  : vedomostný test, zdravotnícka príprava, civilná ochrana - použitie ochrannej masky, improvizované prostriedky individuálnej ochrany, evakuačná batožina, streľba zo vzduchovky, pobyt  v prírode - topografia, hlásenie malých požiarov.

  Naše družstvo skončilo z 18 zúčastnených škôl na 16. mieste.

 

Dopravné ihrisko Trnava

8. októbra 2013

bolo konečne spravodlivosti učinené zadosť a aj druhá polovica našej triedy šla na trnavské dopravné ihrisko. Počasie nám prialo a tak cesta na dopravné ihrisko cez trnavské sídlisko Linčianska bola príjemnou prechádzkou. Po príchode nás najprv čakalo školenie a po jeho úspešnom absolvovaní sme konečne dostali vytúžené vodičské preukazy.

Vystriedali sme sa nielen v úlohe chodcov, ale aj vodičov nemotorových vozidiel - bicyklov a motokár. Hlavne motokáry nám učarovali - už vieme čo si máme želať pod stromček! Ale nebola to iba zábava. Veľa sme sa naučili a dodržiavanie predpisov cestnej premávky kontrolovali nielen naši inštruktori ale aj naozajstný príslušník polície! A niektorým bol veru vodičský preukaz za porušovanie predpisov aj odobraný. Jeho znovuzískanie nebolo jednoduché, ale oplatilo sa! Už teraz sa tešíme na budúcu návštevu!

Žiaci V.triedy

 

26. september  - Európsky deň jazykov ( Deň jazykovej rôznorodosti)

Do aktivít realizovaných na našej škole k tomuto zaujímavému dňu sa zapojilo spolu 89 žiakov školy. Žiaci mali splniť formou korešpondenčnej súťaže dve úlohy:

 1.Vyhľadať v prekladači na www.google.sk  výslovnosť slov mlieko, chlieb, maslo a syr v dvoch slovanských jazykoch- češtine a poľštine, v dvoch germánskych jazykoch – angličtine a nemčine a v dvoch románskych jazykoch – taliančine a španielčine; vypočuť si výslovnosť týchto slov a napísať do odpovedníka, ktoré zo slov sa im najviac páči.   

 2.Zistiť, ako sa tieto slová povedia  po chorvátsky.

Slová v prehľadnej tabuľke na výstavnom paneli mnohých  zaujali. Pozornosť pútali aj vlajky jednotlivých štátov Európskej únie, ktoré vyrobili žiaci na hodinách etickej výchovy.  Je veľmi milé, že aj prváci, hoci ešte nevedia písať, sa s pomocou pani učiteľky pustili do hľadania odpovedí. Podľa vyjadrenia pani učiteľky sa im počúvanie výslovnosti jednotlivých slov veľmi páčilo.

 A tu sú mená tých, na ktorých sa usmialo šťastie pri záverečnom žrebovaní: 1.ročník – Jakub Pollák, 2.ročník—Sára Bučányová, 3.ročník­ – Viktória Vallová, 4.ročník – Richard Nemček, 5.ročník – Dominik Vladovič, 6.ročník– Veronika Zolvíková, 9.ročník – Monika Nemčicová. Blahoželáme! 

Hodina literatúry mimo školských lavíc

26. septembra 2013

opustili žiaci 7. a 9. ročníka  školské lavice svojich tried a rozhodli sa prežiť hodinu literatúry až na ďalekej Orave. Vydali sa po stopách Pavla Országha HviezdoslavaMartina Kukučína. Stretli sa však i s Margitou Figuli, Máriou Jančovou a s jej manželom Františkom Hečkom, s Ladislavom Nádaši-Jégém i Milom Urbanom,  Jankom Matúškom aj Antonom Bernolákom. Nie nadarmo sa hovorí, že Orava je rodiskom našich literárnych hviezd.

V Dolnom Kubíne ich čakala expozícia v najstaršom literárnom múzeu na Slovensku, ktoré sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice. Expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických autorov našej literatúry – P. O. Hviezdoslava. Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami básnika. Je to jeho pracovňa, časť salónu, odev, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby.

Druhou zastávkou v putovaní za poznaním bola Knižnica Vavrinca Čaploviča – veľkého zberateľa kníh. V miestach knižnice si žiaci pripomenuli i Svetový deň európskych jazykov.

Počas obedňajšej prestávky sa žiaci prešli po Hviezdoslavovom námestí a dali si niečo dobré pod zub, aby načerpali energiu do Jasenovej, kde ich čakala pani Remková – sprievodkyňa v Pamätnom dome Martina Kukučína. Žiaci mali opäť možnosť vrátiť sa o niekoľko storočí späť a pripomenúť si život nášho realistického prozaika. Obdivovali nielen jeho knižnú zbierku, ale i pôvodné zariadenie domu. Neodradil ich ani dážď, ktorý ich sprevádzal až do Leštín – poslednej zastávky literárnej exkurzie. Drevený artikulárny evanjelický kostol v Leštinách je národná kultúrna pamiatka a v roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bol v ňom pokrstený aj P. O. Hviezdoslav a Margita Figuli. Atmosféra dažďa, storočné košaté lipy sfarbené jeseňou, čarovná pani sprievodkyňa, ale najmä výzdoba kostola umocnila tajomnú atmosféru. Siedmaci a deviataci si na vlastnej koži vyskúšali, aké „príjemné“ teplúčko mali naši predkovia pri bohoslužbách v minulosti. Od pani Murinovej si vyslúžili veľkú pochvalu a za odmenu si mohli leštinský kostolík zvečniť na fotografiách.

A čo dodať na záver? Žiaci zo Zelenča nemohli Oravu opustiť bez ich povestných oravských korbáčikov.

Dovidenia Orava, niekedy nabudúce.

 

Ako bolo na dopravnom ihrisku v Galante

26. september 2013

Zo školy sme išli autobusom do Galanty.  Učitelia z dopravného ihriska nám povedali zásady správania. Rozdali nám bicykle a kolobežky. Oboznámili nás s dopravnými značkami. Rozdelili nás na skupiny. V skupinách sme jazdili po dopravnom ihrisku. Bol tam radar, semafory, závory a všetko to fungovalo na solárne panely. Potom bola desiatová prestávka. Po prestávke sme išli do učebne. V učebni nám povedali, ako by sme mali byť správne oblečení na ceste. Dávali nám rôzne otázky. Rozlúčili sme sa s dopravným ihriskom. Autobus nás odviezol do Modranky. V Modranke sme sa hrali a urobili živý sloh. Potom sme sa vrátili do Zelenča.                                                                                                                                                                                             Žiaci - "účastníci cestnej premáky"

 

 

"MAKSIHRANIE" v Trnave

25. september 2013

    V trnavskej mestskej športovej hale  sa stretli všetci tí druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí radi počítajú, logicky premýšľajú, no zároveň tiež radi športujú. Z našej školy sme vyslali 3 družstvá matematických hlavičiek. Druháci súťažili pod menom Veveričky, tretiaci boli Skautíci a štvrtáci sa pustili do boja ako Numbers, čiže Čísla. Každá skupina musela prejsť šiestimi súťažnými stanoviskami, kde najskôr prekonávali rôzne športové disciplíny, ako napríklad „Štafetový beh v sede“ alebo „Vytvor uzol vlastným telom.“ Po úspešnom absolvovaní každej z týchto disciplín obdržalo družstvo matematickú úlohu. Tieto boli zamerané najmä na matematicko-logické uvažovanie. Po dobehnutí do cieľa porota odmerala každému družstvu čas, no najmä vyhodnotila správnosť odpovedí v matematických úlohách.  Po zrátaní všetkých bodov sa naši Skautíci, čiže tretiaci, umiestnili vo veľkej konkurencii trnavských škôl na krásnom II.mieste, ku ktorému im veľmi blahoželáme! Všetci naši matematici si tento deň užili a už teraz sa tešia na ďalší ročník súťaže MAKSIHRANIE. Matematike zdar!

Výpovede žiakov :

Dnes som prežil veľmi pekný deň so svojimi kamarátmi a inými deťmi zo základných škôl. Ráno sme prišli do školy, kde nás už čakala pani učiteľka, a potom sme išli autobusom do športovej haly v Trnave. Keď sme tam prišli, boli tam už aj iné deti a pani učiteľky. V šatni sme si nechali svoje veci, a potom sme sa išli pripraviť na štart. Bolo tam veľa úloh, ktoré sme museli zvládnuť. Mne sa najviac páčilo prenášanie loptičky na lyžičke. Bola tam aj TV Markíza a večer som to pozeral v TV novinách. Veľmi som sa potešil, keď som nás videl v TV. Dnes som prežil so svojimi kamarátmi veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi pekný deň.   

                                                                                                                                          Róbert Lukačovič, IV. ročník, ZŠ Zeleneč

... Mali sme tam logické úlohy, pri ktorých sme museli nielen pozorne čítať, ale aj počítať. Prechádzali sme stanoviskami A, B, C, D, E, F, v ktorých sme vždy splnili aj fyzickú úlohu, aby nám dali papier s matematickým zadaním.

                                                                                                                                           Nina Sipinová, IV. ročník, ZŠ Zeleneč

... Hrali sme zábavné hry. Kto chcel, ten sa zapojil. Potom sme súťažili. Zo Zelenča boli na druhom mieste tretiaci. Dostali sme odmenu. Bolo veľmi, veľmi dobre...

                                                                                                                                                Nina Kis Pistiová, III. ročník, ZŠ Zeleneč

 

PONUKA PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA ŠTUDIJNEJ ORIENTÁCIE

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave ponúka žiakom 9. ročníka  v školskom roku 2013/2014 možnosť absolvovať psychologické vyšetrenie ich ďalšej študijnej orientácie.  Vyšetrenie  realizuje formou skupinovej diagnostiky buď v priestoroch školy alebo v priestoroch CPPPaP v Trnave. Následne žiaci absolvujú individuálnu konzultáciu podľa požiadaviek rodičov buď so samotným žiakom, alebo spolu so zákonným zástupcom.

V prípade, že máte záujem o tento druh poradenstva, ozvite sa  do 15. októbra 2013 na adresu výchovnej poradkyne Mgr. A.Izakovičovej alexandra.izakovicova@gmail.com.

 

Dopravná výchova na dopravnom ihrisku v Trnave

 17. septembra 2013

boli žiaci 5. ročníka Základnej školy Zeleneč na novootvorenom dopravnom ihrisku v Trnave. Ako dopravný prostriedok používali motokáry typu Basic AF. Stali sa účastníkmi rôznych dopravných situácií, pri riešení ktorých museli využiť svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Tu však niektorí prišli i o vodičský preukaz, dostali ho na začiatku výučby, lebo porušili predpisy premávky. Potom sa museli veľmi snažiť  ďalšie situácie zvládnuť, aby preukaz dostali od inštruktora naspäť. Čas vyhradený na výučbu i praktické aktivity na dopravnom ihrisku prešiel veľmi rýchlo. I keď slniečko akcii veľmi neprialo, žiaci si užili na dopravnom ihrisku veľa  zábavy i poučenia. Fotografie z výcviku nájdete v časti Fotoalbum.

 

Výlet do mesta pod Zoborom

11.septembra 2013

sa žiaci prvého stupňa vybrali do mesta pod  Zoborom. Hoci ich Nitra privítala daždivým počasím, žiaci 3. a 4.ročníka nebojácne vykročili smerom k Nitrianskemu  hradu. Čakala na nich pani sprievodkyňa, ktorá ich  previedla kazematami - podzemnými chodbami. V nich si žiaci so záujmom pozreli 2000 rokov staré kostry muža a ženy a 7000 rokov staré džbány. Potom spoločne vošli do baziliky svätého Emeráma, kde okrem krásneho interiéru pozorovali aj prácu ozajstných reštaurátorov na obnove fresky. Po tomto nevšednom zážitku ich čakalo, rovnako ako aj ich mladších kamarátov – prvákov a druhákov, divadelné predstavenie „Ako šlo vajce na vandrovku“. Pred očami malých divákov herci Starého divadla Karola Spišáka postupne vytvárali jednotlivé postavy známej ľudovej rozprávky. Bolo fascinujúce sledovať, ako sa obyčajné záhradné nožnice zmenili na raka, krhla na odvážnu kačku... Divadelné  predstavenie vyvolalo   na tvárach pozorných divákov úsmevy. Spokojnosť nad víťazstvom dobra nad zlom umocnilo teplé slniečko, ktoré sa na všetkých usmievalo pri vystupovaní z autobusu.

 

Edukačná SÚŤAŽ

Na podnet aktívnych žiakov 4. ročníka sa škola prihlásila do súťaže "RASTIEME S CHUŤOU" registráciou na www.rastiemeschutou.sk . Pravidlá súťaže sú uvedené : pravidlask.pdf. Každá zo štyroch najúspešnejších škôl  získa 6000,- €. Edukačné aktivity na tému zdravého stravovania a spotrebiteľskej výchovy v súvislosti so súťažou organizuje a koordinuje Mgr. Anton Hauptvogl.

UPOZORNENIE

Poľnohospodárske družstvo Zeleneč upozorňuje rodičov a žiakov, že v tomto obdbobí hrozí nebezpečenstvo úrazu a požiaru na poliach. Preto odporúča nezdržiavať sa na poliach v tomto čase.

 

VÝCHOVNÝ KONCERT

4.september 2013

V stredu ráno  sa všetci žiaci našej školy stretli na pútavom koncerte pod názvom Ja som dobrý remeselník. Dlhoročný člen SĽUK -u pán Peter Hlbocký priblížil žiakom rôzne známe i menej známe remeslá: čižmárstvo, kováčstvo, mlynárstvo, hrnčiarstvo, vinárstvo, zvonárstvo, drotárstvo. Okrem tradičných ľudových hudobných nástrojov mali žiaci možnosť vypočuť si aj také nástroje ako sú: heligónka, drumbľa, gajdy, ninera, mrmlák. Mladším žiakom sa páčili hlinené hračky, ktorými pán Hlbocký napodobnil sovu, kukučku a hrdličku. Starších žiakov zaujal unikáč – nástroj vyrobený z kravského rohu. Dozvedeli sa, že ho používali peregovia – strážcovia vinohradu. Pozorní diváci sa mohli dozvedieť napríklad aj to, že džarkovia boli malí šesťroční chlapci – drotárski učni, ktorí cestovali po svete s drotármi a mali veľmi ťažký život. Rozprávanie pána Hlbockého bolo obohatené o múdre slovenské príslovia napr. Čižmár sa teší dratve a sedliak žatve, či Aký mäsiar, taká jatka, aká cena, taká šatka. Zvučný hlas pána Hlbockého, precítená hra i spev nenechali detských divákov ľahostajnými. Obdivuhodný výkon umelca ocenili spontánnym potleskom a úsmevom. Jeden z najväčších potleskov zožali malí „zbojníci“ – žiaci z prvého stupňa, ktorí si vyskúšali hru na tamburínke, triangli a ozembuchu v sprievode kravských zvoncov. Piataci Andrej Holub a Maroš Jedlička spoločne vyriešili hlavolam – ukážku šikovnosti drotárskych majstrov. Podujatie prispelo k prehĺbeniu vedomostí žiakov v oblasti regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry. Fotografie z koncertu nájdete v časti Fotoalbum.pravidlask.pdf

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Zeleneč
    Školská 4, 919 21 Zeleneč
  • +421 x 335541024